Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) διοργανώνει πολλές εκστρατείες και δράσεις με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των απορριμμάτων, δηλαδή την πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και κομποστοποίηση αλλά και την ενημέρωση των πολιτών γύρω από την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων. Επιπλέον, οι δράσεις της ΟΕΑ συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση παιδιών, ενηλίκων, φορέων και ομάδων γύρω από τις αρνητικές επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης διάθεσης των απορριμμάτων αλλά και της μη ορθολογικής διαχείρισης.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν περιβαλλοντική εκπαίδευση, προγράμματα ενημέρωσης, εκδηλώσεις, εκθέσεις, ημερίδες – συνέδρια, εκτενείς ενέργειες δημοσιοποίησης κλπ.

Μπορείτε να υποστηρίξετε κι εσείς τη δράση της ΟΕΑ συμβάλλοντας ο καθένας με τον δικό του τρόπο…

Είστε πολίτης…; Γίνετε συνδρομητής στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο της ΟΕΑ, Compost & Recycling Newsletter.

Είστε εταιρεία…; Μπορείτε να χορηγήσετε μια δράση της ΟΕΑ στο πλαίσιο της Εταιρικής σας Κοινωνικής Ευθύνης. Επικοινωνήστε με την ΟΕΑ.

Είστε φορέας ή οργανισμός; Γίνετε χορηγός του διμηνιαίου ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου της ΟΕΑ, Compost & Recycling Newsletter.Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr