Καλώς ήρθατε στη γωνιά της Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης! Μια σελίδα που απευθύνεται τόσο σε μαθητές, όσο και σε εκπαιδευτικούς, γονείς και ευαισθητοποιημένους πολίτες. Η ΟΕΑ προωθεί και ενθαρρύνει προγράμματα και δράσεις Π.Ε. με θέμα τα απορρίμματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη πανελλαδικά.

Τα προγράμματα της ΟΕΑ αποσκοπούν στην:

  • ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών και αυριανών πολιτών για ένα καθαρό και βιώσιμο περιβάλλον
  • ενθάρρυνση για ενεργή συμμετοχή των ίδιων των παιδιών στη διαχείριση των αστικών αποβλήτων
  • ανάπτυξη δημιουργικής και κριτικής σκέψης σχετικά με τους τρόπους που μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση και επίλυση του προβλήματος.

Έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί παρουσιάσεις με εκπαιδευτικό υλικό περιβαλλοντικού περιεχομένου σε περισσότερα από 4.000 σχολεία, σε 500.000 μαθητές όλων των βαθμίδων και σε δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικούς.

Στα προγράμματα περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που υλοποιούμε, επιδιώκουμε η συμμετοχή μας να μην περιορίζεται στο πλαίσιο μιας μόνο παρουσίασης, αλλά να αποτελεί αφορμή για το σχεδιασμό και άλλων δραστηριοτήτων στη συνέχεια. Γι' αυτό είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε στο σχεδιασμό και την οργάνωση υποστηρικτικών δράσεων, όπως πολιτιστικών εκδηλώσεων σχετικά με τα απορρίμματα, εκθέσεων ζωγραφικής, θεατρικών εκδηλώσεων, εθελοντικών καθαρισμών κ.λπ., πάντα σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς. Περιηγηθείτε στο μενού αριστερά για να μάθεστε περισσότερα.

Ανακύκλωση χαρτιού

Τα παιδιά καθημερινά στο σχολείο και στο σπίτι μεταχειρίζονται χαρτί, γράφουν, διαβάζουν, ζωγραφίζουν. Σκοπός της ΟΕΑ είναι να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά στο θέμα της ανακύκλωσης, αξιοποιώντας την συχνή ενασχόληση τους με το χαρτί, για αυτό η ΟΕΑ με τη βοήθεια ομάδας περιβαλλοντολόγων και εκπαιδευτικών – μελών της οργάνωσης - ξεκίνησε το 2002 το πρόγραμμα «Ανακύκλωση Χαρτιού». Τα παιδιά μαθαίνουν για την ιστορία του χαρτιού, τις φάσεις του κύκλου ζωής του, για τις σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχει η παραγωγή και η απόρριψή του, αλλά και για τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από την ανακύκλωσή του.


Οι ομάδες που συμμετέχουν εφοδιάζονται με το έντυπο υλικό του προγράμματος και έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και να υλοποιήσουν μια σειρά από δράσεις όπως:

  • Παρακολούθηση παρουσίασης με εικόνες, φωτογραφίες και σχεδιαγράμματα καθώς και συμμετοχή σε συζήτηση.
  • Παρουσίαση πρακτικών προτάσεων για την ανακύκλωση του χαρτιού στο χώρο του σχολείου και συζήτηση για τα πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν από μια τέτοια προσπάθεια.
  • Εργαστήριο ανακύκλωσης χαρτιού στη τάξη. Με λίγη τύχη... το χαρτί για ζωγραφική είναι έτοιμο.


Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν ομάδες που αποτελούνται από 10 μέχρι 60 μαθητές περίπου. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι όσο πιο μικρός είναι ο αριθμός των μαθητών που παρακολουθούν το πρόγραμμα τόσο περισσότερο διευκολύνεται ο διάλογος και ενισχύεται η συμμετοχή τους. Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια δύο διδακτικών ωρών.


Εάν είστε εκπαιδευτικός ή γονέας και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα «Ανακύκλωση Χαρτιού» επικοινωνήστε στο τηλέφωνο της ΟΕΑ 2108224481 ή στο e-mail: schools @ ecorec. gr

Κομποστοποίηση οργανικών υλικών

Το πρόγραμμα «Κομποστοποίηση οργανικών υλικών» σχεδιάστηκε και ξεκίνησε το 2002 από την ΟΕΑ, με τη βοήθεια μιας ομάδας εθελοντών μας και αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των πολιτών σχετικά με τη διαδικασία της ανακύκλωσης των φυτικών υπολειμμάτων της κουζίνας και του κήπου.


Τι είναι και που χρησιμοποιείται το κομπόστ; Τι πετυχαίνουμε με τη χρήση του κομπόστ; Ποια υλικά μπορούμε να κομποστοποιήσουμε; Ποιος μπορεί να παρασκευάσει κομπόστ; Τι εξοπλισμός χρειάζεται; Με ειδικά διαμορφωμένο οπτικό υλικό όλα αυτά τα ερωτήματα απαντώνται και οι μαθητές ενημερώνονται για τη σπουδαιότητα της κομποστοποίησης ως μίας αποτελεσματικής μεθόδου εναλλακτικής διαχείρισης των οργανικών απορριμμάτων.


Οι ομάδες που συμμετέχουν εφοδιάζονται με έντυπο υλικό ευαισθητοποίησης (φυλλάδια και τεύχη του περιοδικού της ΟΕΑ «Ανακύκλωση») και παρακολουθούν παρουσίαση powerpoint με εικόνες, φωτογραφίες και σχεδιαγράμματα. Tα παιδιά εξοικειώνονται με την κομποστοποίηση απατώντας και θέτοντας ερωτήματα και συμμετέχοντας σε διάλογο που αναπτύσσεται μεταξύ τους και με τον εκπρόσωπο της ΟΕΑ.


Επίσης, με την υποστήριξη ειδικών συνεργατών μας, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας οργανικού κλάσματος – λιπάσματος- στο χώρο του σχολείου με φυτικά υπολείμματα από φρούτα και λαχανικά που φέρνουν οι μαθητές από το σπίτι τους. Το κομπόστ που παράγεται μπορεί να αξιοποιηθεί στο σχολικό κήπο.


Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν ομάδες που αποτελούνται από 10 μέχρι 60 μαθητές περίπου. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι όσο πιο μικρός είναι ο αριθμός των μαθητών που παρακολουθούν το πρόγραμμα τόσο περισσότερο διευκολύνεται ο διάλογος και ενισχύεται η συμμετοχή τους. Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια μίας διδακτικής ώρας.


Εάν είστε εκπαιδευτικός ή γονέας και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα «Κομποστοποίηση Οργανικών Υλικών» επικοινωνήστε στο τηλέφωνο της ΟΕΑ 2108224481 ή στο e-mail: schools @ ecorec. gr

Διαχείριση απορριμμάτων και ανακύκλωση υλικών

Το Πρόγραμμα «Διαχείριση απορριμμάτων και ανακύκλωση υλικών» υλοποιείται από την ΟΕΑ από το 1990. Σκοπός του προγράμματος είναι να φέρει τους μαθητές σε επαφή με ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των απορριμμάτων. Οι ομάδες που παρακολουθούν το πρόγραμμα εφοδιάζονται με έντυπο υλικό ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης (φυλλάδια και τεύχη του περιοδικού της ΟΕΑ «Ανακύκλωση») και έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν παρουσίαση powerpoint και το ντοκιμαντέρ «Ο κύκλος των χαμένων υλικών».


Στην παρουσίαση με τη βοήθεια εικόνων, φωτογραφιών και σχεδιαγραμμάτων παρουσιάζεται το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης απόρριψης των απορριμμάτων, η ρύπανση από τα σκουπίδια και οι επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, καθώς και οι εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης. Το ενδιαφέρον των παιδιών κεντρίζεται από την εναλλαγή εικόνων. Κατά τη διάρκεια, αλλά και στο τέλος της παρουσίασης ενθαρρύνεται η συζήτηση.


Το ντοκιμαντέρ αναφέρεται στις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην ανθρώπινη υγεία και τους ζωντανούς οργανισμούς από την αύξηση του όγκου των απορριμμάτων και παρουσιάζει ορθολογικές λύσεις για την πρόληψή τους, με έμφαση στην κριτική κατανάλωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.


Επίσης, μέσα από το πρόγραμμα ενθαρρύνονται ποικίλες δράσεις μέσα και έξω από το σχολείο, όπως επισκέψεις σε χώρους απόρριψης και Χ.Υ.Τ.Α., σε σταθμούς μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών, υιοθέτηση απλών καθημερινών πρακτικών για τη μείωση των απορριμμάτων στο σχολείο και στο σπίτι.


Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν ομάδες που αποτελούνται από 10 μέχρι 60 μαθητές περίπου. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι όσο πιο μικρός είναι ο αριθμός των μαθητών που παρακολουθούν το πρόγραμμα τόσο περισσότερο διευκολύνεται ο διάλογος και ενισχύεται η συμμετοχή τους. Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια μιας διδακτικής ώρας.


Εάν είστε εκπαιδευτικός ή γονέας και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα «Διαχείριση απορριμμάτων και ανακύκλωση υλικών» επικοινωνήστε στο τηλέφωνο της ΟΕΑ 2108224481 ή στο e-mail: schools @ ecorec. gr

Goodbye Waste!

The educational scenario “Goodbye Waste!” was produced within the framework of the European Project «Promoting Zero Waste» (ZeroWastePro1CAP-MED12-35).

The scenario is based on the zero waste theory, which is minimum or zero waste production and is complemented by zero waste practices, which can help achieve it. Pupils become aware of concepts such as prevention, reuse, composting and recycling, as they get to know more about the actions connected to the above methods of waste management. In this scenario certain activities are included, where the use of computer and interactive board are necessary, so that pupils become familiar with their use and assimilate more easily new information, due to the provided audiovisual material. Moreover, this educational script may become a “life lesson” for them, because of its experiential nature, developing a deeper ecological consciousness during the process.

Zero Waste Pro aims to the promotion of zero waste production through the dissemination of deliverables, created within the framework of European projects. Within the Project, certain tools are developed and selected practices are suggested by the work team, as the most efficient to apply in each field of activity.

 

Αντίο Σκουπίδια!

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Promoting Zero Waste» (ZeroWastePro1CAP-MED12-35), παράχθηκε το εκπαιδευτικό σενάριο "Αντίο Σκουπίδια".

Το σενάριο βασίζεται στη θεωρία του “Zero Waste”, δηλαδή της ελάχιστης ή μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και συμπληρώνεται από τις πρακτικές zero waste που επιτυγχάνεται. Κατά τη διάρκεια του, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με έννοιες όπως η πρόληψη, η επαναχρησιμοποίηση, η κομποστοποίηση και η ανακύκλωση, ενώ ενημερώνονται και για τις δράσεις που αφορούν σε αυτές τις μεθόδους διαχείρισης των αποβλήτων. Στο σενάριο αυτό περιέχονται και ορισμένες δραστηριότητες που προϋποθέτουν τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδραστικού πίνακα, έτσι οι διδασκόμενοι εξοικειώνονται με τη χρήση τεχνολογιών κατά τη διδασκαλία αλλά και αφομοιώνουν με μεγαλύτερη ευκολία τις νέες πληροφορίες λόγω του οπτικοακουστικού υλικού που τους παρέχεται. Επιπροσθέτως, λόγω της βιωματικής του φύσης το εκπαιδευτικό αυτό σενάριο ενδέχεται να γίνει και «μάθημα ζωής » για τους μαθητές δημιουργώντας τους μία βαθύτερη οικολογική συνείδηση.

Το Zero Waste Pro στοχεύει στην προώθηση της μηδενικής παραγωγής αποβλήτων, μέσω της διάδοσης παραδοτέων προϊόντων, που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο ευρωπαϊκών έργων. Στο Έργο αναπτύσσονται εργαλεία και προτείνονται πρακτικές επιλεγμένες από την ομάδα έργου ως οι πλέον κατάλληλες για εφαρμογή, στον αντίστοιχο τομέα. Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr