Το περιοδικό της ΟΕΑ περιλαμβάνει άρθρα σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στο χώρο της βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων. Νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, συναντήσεις διεθνούς σημασίας, παραδείγματα επιτυχίας, προγράμματα που υλοποιούνται και νέες τάσεις στο χώρο της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, αφορούν μερικά από τα θέματα του περιοδικού. Ο βασικός στόχος του περιοδικού είναι η έγκυρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση πολιτών και φορέων σχετικά με τις εξελίξεις στο χώρο της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, της βιώσιμης ανάπτυξης, της διαχείρισης φυσικών πόρων και ενέργειας και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τοποθετώντας την ελληνική πραγματικότητα στο πλαίσιο των διεθνών εξελίξεων.

Η έκδοση του περιοδικού έχει σταματήσει. Μπορείτε να ενημερώνεστε από την ΟΕΑ μέσω του ηλεκτρονικού ενημερωτικού της δελτίου Compost & Recycling Newsletter.
 

Τεύχος 77 Πληρώνω όσο πετάω

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

 • Τι είναι τα συστήματα ΠΟΠ .
 • Ιστορικά στοιχεία εφαρμογής.
 • Γιατί αναπτύχθηκε το ΠΟΠ, ποιες ανάγκες καλύπτει.
 • Εφαρμογή συστημάτων ΠΟΠ, η εμπειρία ευρωπαϊκών χωρών και πόλεων.
 • Προϋποθέσεις αποτελεσματικότερης εφαρμογής των συστημάτων ΠΟΠ.
 • Θέματα εφαρμογής συστημάτων ΠΟΠ στην Ελλάδα. Ανάλυση κτιριακών δεδομένων της Ελλάδας για την επιλογή συστήματος ΠΟΠ.
 • Διερεύνηση κοινής γνώμης για τα συστήματα ΠΟΠ.
 • Τρόπος είσπραξης δημοτικών τελών σε ΟΤΑ.
 • Που εφαρμόζει σύστημα ΠΟΠ.
 • Ενημέρωση + ευαισθητοποίηση για την επιτυχή εφαρμογή συστημάτων ΠΟΠ.

Τεύχος 76 ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαχείριση απορριμμάτων στην Αττική

 • Το ισχύον Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων στην Αττική.
 • Επικαιροποίηση του  ΠΕΣΔΑ στην Αττική.
 • Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων μονάδας βιοξήρανσης στη Φυλή.
 • Να σταματήσει το έγκλημα των σκουπιδιών στην Αττική.
 • Η πράσινη λύση για τα απορρίμματα στην Αττική.
 • Μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Περιφέρεια με πολλές εντάσεις.
 • Το σχέδιο Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και ΕΣΔΚΝΑ.
 • Εκχώρηση της διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε επιχειρηματικά συμφέροντα.
 • Γιατί διαφωνούμε με την κατασκευή των τεσσάρων εργοστασίων.

Απορρίμματα + Απασχόληση

 • Λιγότερα σκουπίδια, περισσότερες δουλείες.
 • Διαχείριση αποβλήτων και πράσινη ανάπτυξη.

Απόβλητα ηλεκτρικού + ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

 • Αναθεώρηση του δικαίου περί επικίνδυνων ουσιών σε ΑΗΗΕ.
 • Παρέμβαση της ΟΕΑ στη διαδικασία αναθεώρησης της οδηγίας για τα ηλεκτρονικά.
 • Αυστηρότεροι κανόνες για τα απόβλητα ηλεκτρικών + ηλεκτρονικών ειδών.

Τεύχος 75 I LOVE COMPOST

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

 • Επιμένουμε στην κομποστοποίηση.
 • Υπερκατανάλωση και σκουπίδια.
 • Κομποστοποίηση, γιατί κομποστοποίηση;
 • Ποια υλικά μπορούν να κομποστοποιηθούν.
 • Η κομποστοποίηση απορριμμάτων στην Ε.Ε.
 • Η κομποστοποίηση έχει πολλά πλεονεκτήματα…
 • Οικιακή κομποστοποίηση.
 • Διαλογή στην πηγή.
 • Υπάρχουν χώροι στην Ελλάδα;
 • Φυσικά κομποστοποιήσιμες σακούλες.
 • Πού μπορεί να διατεθεί το παραγόμενο κομπόστ στην Ελλάδα;
 • Ποιοτικές προδιαγραφές και χρήση του κομπόστ.
 •  Τεχνικές χαμηλού κόστους για εντατική βιο-αποσύνθεση και ωρίμανση σε εγκαταστάσεις MBE.
 • Μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας στην Ελλάδα.
 • Εργοστάσιο κομποστοποίησης Mechernich.
 • Κομποστοποίηση στη Γερμανία – παρούσα κατάσταση.
 • Μονάδα κομποστοποίησης στο Viersen.
 • Τα σκουπίδια κοστίζουν πλέον ακριβά καιρός να αλλάξουμε πολιτική.

Τεύχος 74 ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

 • Υπάρχουν χώροι για κομποστοποίηση.
 • Πράσινες λύσεις στη διαχείριση των απορριμμάτων.
 • Το πρόβλημα διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική.
 • Κομποστοποίηση 14 – θερμική επεξεργασία 2.
 • Τα οργανικά στις μονάδες διαχείρισης δημοτικών στερεών αποβλήτων.
 • Εξοπλισμός για ολοκληρωμένες μονάδες κομποστοποίησης φυτικών, ζωικών και αστικών αποβλήτων.
 • Τεχνικές χαμηλού κόστους για εντατική  βιο-αποσύνδεση και ωρίμανση.
 •  Τεστ για την αξιολόγηση της  ξήρανσης Λάσπης Βιολογικού Καθαρισμού.
 • Επεξεργασία στερεών αστικών αποβλήτων με BACKHUS.
 • Μονάδες κομποστοποίησης της KOLLVIK RECYCLING S.A.
 • Κομποστοποίηση: μία παράδοση – ανάγκη.
 • Να κλείσουν τώρα οι παράνομες χωματερές.
 • Τέσσερα κράτη – μέλη στο δικαστήριο.

Τεύχος 73 - Το εξωτερικό κόστος του ΧΔΑ Άνω Λιοσίων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το εξωτερικό κόστος του ΧΔΑ Άνω Λιοσίων

 • Εξωτερικά κόστη και μεθοδολογία
 • Ιστορία και ποσότητες
 • Παραγωγή και διαχείριση βιοαερίου
 • Παραγωγή και διαχείριση στραγγισμάτων
 • Έργα και δραστηριότητες
 • Μεθοδολογία προσδιορισμού εξωτερικού περιβαλλοντικού κόστους
 • Επιμερισμός εξωτερικού κόστους μέχρι και μετά το 2006
 • Συνολικά εξωτερικά κόστη του ΧΔΑ στην κοινωνία
 • Συμπεράσματα
 • Βιβλιογραφία

 

 • Η ανακύκλωση απαιτεί θεσμικά μέτρα και δράσειςΠρογράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr