Τα προγράμματα είναι σύνολα δράσεων, σχεδιασμένα προσεκτικά, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Οι δράσεις που περιλαμβάνονται σε κάθε πρόγραμμα μπορεί να διαφέρουν πολύ, ανάλογα με τους στόχους που τίθενται προς επίτευξη. Έτσι, στα πλαίσια προγραμμάτων δημιουργούνται εκπαιδευτικά πακέτα, συντάσσονται μελέτες, διοργανώνονται εκδηλώσεις, εκδίδονται πληροφοριακά έντυπα, γίνονται ενημερώσεις σε μαθητές και πάρα πολλά άλλα. Η ΟΕΑ αναλαμβάνει και υλοποιεί εθνικά, αλλά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Πλοηγηθείτε στις αντίστοιχες κατηγορίες προκειμένου να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, για το αντικείμενο του κάθε προγράμματος.

Το πρόγραμμα Zero Waste Future

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ), με την υποστήριξη του ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca Cola Foundation), της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Διαβάστε περισσότερα...

Ανακύκλωση & Κομποστοποίηση στο Δήμο Μελισσίων

 

Το Έργο «Ανακύκλωση & Κομποστοποίηση στο Δήμο Μελισσίων» υλοποιήθηκε το 2007 στο Δήμο Μελισσίων από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης. Οι στόχοι το Έργου ήταν:
Η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η εθελοντική ενεργοποίηση των κατοίκων και ιδιαίτερα των νέων του Δήμου Μελισσίων για την προώθηση στην πράξη της ιδέας της βιώσιμης διαχείρισης των οργανικών απορριμμάτων μέσω της οικιακής κομποστοποίησης. 
 
Η ενημέρωση των κατοίκων για την ανακύκλωση των διαφόρων υλικών και η παρακίνησή τους να συμμετάσχουν σε αυτή.

Διαβάστε περισσότερα...

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας

 

Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι

τις 15 Νοεμβρίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας» στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013»

η Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «ΘΡΙΑΣΙΟΣ»

που εδρεύει στην οδό Αιγινήτου 21, Κηφισιά (γραφεία του Συντονιστή Εταίρου Headway Σύμβουλοι Οικονομολόγοι ΕΠΕ), ενημερώνει για την έναρξη της υλοποίησης της προαναφερόμενης πράξης.

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόγραμμα ενημέρωσης Πόρτα-Πόρτα στο Δήμο Αρκαδίων Ζακύνθου

Ο Δήμος Αρκαδίων, θέλησε να ενημερώσει ένα – ένα τα νοικοκυριά και τα καταστήματα εντός των ορίων του για την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων. Η Ζάκυνθος είναι από τις πρώτες περιοχές στην Ελλάδα που ξεκίνησαν την ανακύκλωση και μάλιστα διαθέτει Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) από τη δεκαετία του ’80.

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόγραμμα ενημέρωσης Πόρτα-Πόρτα στην Ελευσίνα

Το πρόγραμμα «Πόρτα-Πόρτα Ενημέρωση για την Ανακύκλωση στο Δήμο Ελευσίνας» πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Ελευσίνας σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και πρόκειται για μια πρωτοβουλία που υλοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα...Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr