ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Συνάντηση περιβαλλοντικών οργανώσεων με τον υπουργό περιβάλλοντος σχετικά με τον ΕΟΑΝ

26 Φεβρουαρίου 2021

 

Σε σημερινή συνάντηση με τον υπουργό Κώστα Σκρέκα, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Greenpeace και WWF Ελλάς διατύπωσαν την έντονη διαφωνία τους με τις λανθασμένες ενέργειες της διοίκησης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) που προχώρησε στην έγκριση ενός συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας παρά την ύπαρξη αρνητικής εισήγησης εκ μέρους της αρμόδιας υπηρεσίας του ΕΟΑΝ.  Αυτές οι ενέργειες οδήγησαν τους εκπροσώπους των οργανώσεων σε παραίτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού. Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων, επί σειρά ετών, κατέθεσαν εποικοδομητικές προτάσεις για τη λειτουργία της ανακύκλωσης με διαφάνεια, τη δημιουργία αξιόπιστων συστημάτων, την επίτευξη στόχων. Με κανένα τρόπο, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, δεν είναι διατεθειμένες να συγκαλύψουν αδιαφανείς διαδικασίες, φωτογραφικές ή παράλογες αποφάσεις του ΔΣ οι οποίες μάλιστα αγνοούν επιδεικτικά τις εισηγήσεις του ίδιου του Οργανισμού! Ο υπουργός ΠΕΝ, ως πολιτικός προϊστάμενος του ΕΟΑΝ οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες του και να καθαρίσει το τοπίο. Σε αντίθετη περίπτωση θα είναι συμμέτοχος στη συντελούμενη υποβάθμιση της ανακύκλωσης τη στιγμή που η χώρα είναι ήδη υπόλογη για τις χαμηλές επιδόσεις της στον τομέα αυτό.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

 

Νίκος Χαραλαμπίδης, Διευθυντής ελληνικού γραφείου Greenpeace, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Κατερίνα Κοντίνη, υπεύθυνη γραφείου Τύπου & δημ. σχέσεων, WWF Ελλάς, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Φίλιππος Κυρκίτσος, Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr