Κομπόστ από απόβλητα, προϊόν ή απόβλητο;

 

Στα προηγούμενα newsletter συμπεριλήφθηκαν άρθρα με ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το φλέγον θέμα του αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων από το προσχέδιο Έκθεσης για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων, που υπόκεινται σε βιολογική επεξεργασία με τίτλο «Technical Report for End-of-waste criteria on Biodegradable waste subject to biological treatment», με αναφορά στον αποχαρακτηρισμό των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων και τη διαχείριση αυτών.

Και στο παρόν newsletter παρουσιάζονται στοιχεία που δημοσιεύει η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, που είναι ακόμη σε στάδιο επεξεργασίας. Ο προσανατολισμός και το περιεχόμενό τους, δεν μπορεί να ληφθεί ως ένδειξη της θέσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των υπηρεσιών της, αλλά δείχνουν το γενικότερο πλαίσιο του προβληματισμού μέχρι τις οριστικές επιλογές για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων. Από εδώ μπορείτε να κάνετε λήψη των εθνικών προσεγγίσεων και κριτήριων για τον καθορισμό του κατά πόσο το κομπόστ που παράγεται από τα απόβλητα μπορεί να διατίθεται στην αγορά ως προϊόν ή είναι ακόμα σε καθεστώς αποβλήτων. Πηγή ORBIT / ECN (2008) και έρευνα των ενδιαφερόμενων μερών το Δεκεμβρίου του 2010. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 του προσχεδίου). 

Λήψη

 

 

 Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr