Κομποστοποίηση Παντού!

compostΠρόταση συνεργασίας με τοπικούς φορείς, με σκοπό την προώθηση της κομποστοποίησης, μέσω της εκπαίδευσης, της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του κοινού

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) προκειμένου να ενημερώσει αλλά και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό, σε πόλεις μακριά από την πρωτεύουσα, για την κομποστοποίηση (οικιακή και δημοτική), όπως επίσης και για την υφιστάμενη κατάσταση της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων στην Ελλάδα, υλοποιεί εκπαιδευτικές ημερίδες/σεμινάρια, με πιο πρόσφατο το παράδειγμα της Άνδρου. Τα σεμινάρια αυτά, εκτός από ενημερωτικό χαρακτήρα, έχουν βιωματικό και εκπαιδευτικό ύφος. Για την υλοποίησή τους χρησιμοποιείται εκπαιδευτικό υλικό για ενήλικες, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού προγράμματος Grundtvig. Η χρήση του εκπαιδευτικού υλικού από το επιστημονικό προσωπικό της ΟΕΑ επιτυγχάνει τη λεπτομερή κατάρτιση του κοινού σε θέματα κομποστοποίησης, ενώ πλαισιώνεται και από το βιωματικό εργαστήρι κατασκευής κάδου οικιακής κομποστοποίησης. Εναλλακτικά, το εργαστήρι μπορεί να αντικατασταθεί από βιωματικό παιχνίδι για παιδιά, με αντικείμενο την ανακύκλωση.

Σεμινάριο (υλοποίηση από ΟΕΑ): Παρουσιάσεις που θα περιλαμβάνονται:

 

  1. Υφιστάμενη κατάσταση της διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα (νομοθεσία, προβλήματα, Συστήματα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ), λύσεις στο πρόβλημα των απορριμμάτων, Πράσινη Πρόταση Διαχείρισης των Απορριμμάτων των 4 ΜΚΟ, Πληρώνω Όσο Πετάω) – διάρκεια 60΄
  2. Γενική παρουσίαση ΣΣΕΔ και πρακτικές οδηγίες ανακύκλωσης για τον πολίτη – διάρκεια 30΄
  3. Γενική παρουσίαση για την οικιακή κομποστοποίηση – διάρκεια 45’
  4. Ειδική παρουσίαση για την κομποστοποίηση – διάρκεια 45’
  5. Εργαστήριο κατασκευής κάδων κομποστοποίησης ή εναλλακτικά παρουσίαση/δράση για παιδιά δημοτικού. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων παιδιών 30. – διάρκεια 60’

Συνολική διάρκεια σεμιναρίου: 4,5 ώρες.

Συμμετέχοντες: Ο τοπικός φορέας υλοποίησης αναλαμβάνει τη δημοσιοποίηση του σεμιναρίου και τη συγκέντρωση των συμμετεχόντων, μέσω προσκλήσεων (έντυπων/ ηλεκτρονικών), διαδικτυακών αναρτήσεων, μέσων κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.

Υλικό για τους συμμετέχοντες (διανομή από ΟΕΑ): Σε κάθε συμμετέχοντα θα δίνεται, στο τέλος του σεμιναρίου, CD με το υλικό του σεμιναρίου ή το υλικό σε έντυπη μορφή, σε περίπτωση ατόμων που δεν είναι χρήστες Η/Υ. Ο αριθμός των απαραίτητων εντύπων θα γνωστοποιείται από τον φορέα υλοποίησης στην ΟΕΑ εγκαίρως, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο ακριβής αριθμός αντιτύπων.

Ημερομηνία υλοποίησης: Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί ημέρα Κυριακή, σε ημερομηνία που θα αποφασιστεί από κοινού με τον τοπικό φορέα υλοποίησης.

Οφέλη: Τα οφέλη του σεμιναρίου θα είναι πολλαπλά. Οι πολίτες θα ενημερωθούν, θα ευαισθητοποιηθούν και θα εκπαιδευτούν στα θέματα της εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων και ειδικότερα της οικιακής κομποστοποίησης. Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν την οικιακή κομποστοποίηση στο νοικοκυριό τους, αλλά και να κατασκευάσουν μόνοι τους τον κάδο τους, χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψουν χρήματα για την προμήθειά του. Θα λάβουν ενημέρωση για όλες τις δυνατότητες ανακύκλωσης που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και για τα υλικά που μπορούν να ανακυκλώσουν. Θα υπάρξει η δυνατότητα να λυθούν όλες οι απορίες, που έχουν κατά καιρούς προκύψει, σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Μαζί με τους πολίτες θα ενημερωθούν και οι ιδιοκτήτες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής, οι οποίοι ως επαγγελματίες παράγουν συχνά μεγάλες ποσότητες αποβλήτων. Παρακολουθώντας το σεμινάριο, θα είναι κι αυτοί σε θέση να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της εναλλακτικής διαχείρισης.

Κόστος (εύρεση χορηγιών από τον τοπικό φορέα υλοποίησης): Ο τοπικός φορέας υλοποίησης μπορεί να βρει έναν ή περισσότερους χορηγούς της περιοχής (ΟΤΑ, επιχειρήσεις, ιδιώτες κ.ά.), οι οποίοι θα χρηματοδοτήσουν το σεμινάριο με καταβολή χρηματικού ποσού. Συγκεντρώνονται τόσοι χορηγοί, όσοι χρειάζονται προκειμένου να καλύψουν το κόστος υλοποίησης. Το εξώφυλλο του έντυπου υλικού και η ετικέτα του CD, θα φέρουν τα λογότυπα των χορηγών του σεμιναρίου, με σκοπό την ανταποδοτικότητα προς τους χορηγούς, που θα εξασφαλίσουν έτσι διαφήμιση για την επιχείρησή τους. Το κόστος υλοποίησης θα διαμορφωθεί από τα έξοδα μετακίνησης, φιλοξενίας, απασχόλησης των ατόμων και τέλος, του υλικού που θα διανεμηθεί, το οποίο θα είναι ανάλογο με τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα συνταχθεί, από την ΟΕΑ, κείμενο απολογισμού και μαζί με το φωτογραφικό υλικό θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της www.ecorec.gr και θα αποτελούν μέρος του περιεχομένου του newsletter για το compost που εκδίδει η ΟΕΑ.

Ο παραπάνω σχεδιασμός του σεμιναρίου μπορεί να συζητηθεί και να τροποποιηθεί, αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2108224481 ή μέσω email:

  • Κάτια Μακρυνίκα, Μηχανικός Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος Τεχνολογικής Εκπ/σης MSc, katia @ ecorec.gr
  • Δημήτρης Χωματίδης, Μηχανικός Περιβάλλοντος, dhomatidis @ ecorec.grΠρογράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr