Μελέτη για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων

Meleti_webΤον Αύγουστο του 2012 στη Σεβίλλη της Ισπανίας και μετά από έρευνες φορέων/επιτροπών των Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συντάχθηκε ένα προσχέδιο Έκθεσης για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που υπόκεινται σε βιολογική επεξεργασία με τίτλο «Technical Report for End-of-waste criteria on Biodegradable waste subject to biological treatment» με αναφορά στον αποχαρακτηρισμό των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων και τη διαχείριση αυτών.

Ο απώτερος στόχος της μελέτης αυτής, είναι να παρέχει όλες τις πληροφορίες που θα χρησιμοποιηθούν ως βάση, για χρήση στην τεχνική πρόταση για τον αποχαρακτηρισμό των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων. Επίσης, στόχος του προσχεδίου, είναι να παρουσιαστεί μια εικόνα των δυνατοτήτων, για την ανάκτηση των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των τομέων πληροφοριών, που πρέπει να τεκμηριώνονται για τον καθορισμό των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων.

Σε αυτό το προσχέδιο, αναφέρονται κριτήρια της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων (κομπόστ), τα κριτήρια ποιότητας των εισερχομένων υλικών για την παραγωγή κομπόστ, οι απαιτήσεις επεξεργασίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, οι απαιτήσεις πληροφόρησης, οι απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου, αναφορά στην εφαρμογή των κριτηρίων, τι ισχύει στις χώρες της ΕΕ και τα όρια των βαρέων μετάλλων σε αυτές.

Στο παρόν newsletter αλλά και σε επόμενα που θα ακολουθήσουν θα συμπεριλαμβάνονται άρθρα με ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το φλέγον θέμα του αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων.

Τα στοιχεία αυτά που δημοσιεύει η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και παρουσιάζονται στη συνέχεια, είναι ακόμη σε στάδιο επεξεργασίας. Ο προσανατολισμός και το περιεχόμενό τους, δεν μπορεί να ληφθεί ως ένδειξή της θέσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των υπηρεσιών της, αλλά δείχνουν το γενικότερο πλαίσιο του προβληματισμού μέχρι τις οριστικές επιλογές για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων.Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr