Κριτήρια αποχαρακτηρισμού βιοαποβλήτων (end-of-waste criteria)

organicwastewebΠροτεινόμενα στοιχεία για την εφαρμογή των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού αποβλήτων για το κομπόστ και τα υπολείμματα αναερόβιας ζύμωσης:

Κριτήρια

Το κομπόστ/προϊόν αναερόβιας ζύμωσης παύει να είναι απόβλητο εφόσον πληροί όλα τα κριτήρια για τον αποχαρακτηρισμό του, όταν χρησιμοποιείται από τον παραγωγό ή κατά την μεταφορά του από τον παραγωγό στον επόμενο κάτοχο. Ωστόσο, αν δεν υπάρχει σύννομη χρήση, το κομπόστ/υπόλειμμα αναερόβιας ζύμωσης θα θεωρείται απόβλητο.

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια για τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων ορίζονται έτσι ώστε το συμβατό κομπόστ/υπόλειμμα αναερόβιας ζύμωσης να μπορεί να αποθηκευτεί και να διατεθεί ελεύθερα σαν προϊόν μόλις αυτό διατεθεί στην αγορά από τον παραγωγό. Τα οφέλη από τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων φαίνονται όταν οι χρήστες του κομπόστ/υπολείμματος αναερόβιας ζύμωσης δε δεσμεύονται από τη νομοθεσία περί αποβλήτων (αυτό σημαίνει για παράδειγμα ότι οι αγρότες ή οι αρχιτέκτονες τοπίου/κήπων που χρησιμοποιούν συμβατό κομπόστ/ υπόλειμμα αναερόβιας ζύμωσης δε χρειάζονται άδεια για τα απόβλητα ούτε όσοι παρασκευάζουν υπόστρωμα βλάστησης και χρησιμοποιούν κομπόστ/υπόλειμμα αναερόβιας ζύμωσης ως συστατικό). Οι χρήστες έχουν ωστόσο την υποχρέωση να χρησιμοποιούν το προϊόν σύμφωνα με το στόχο, και να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία και τα πρότυπα που εφαρμόζονται για το κομπόστ.

Κριτήρια

Αν το κομπόστ/υπόλειμμα αναερόβιας ζύμωσης αναμειχθεί με άλλα υλικά πριν διατεθεί στην αγορά, τα κριτήρια ποιότητας του προϊόντος ισχύουν στην κομποστοποίηση/αναερόβια χώνευση πριν την ανάμειξή τους.

Αιτιολόγηση

Τήρηση των οριακών τιμών που σχετίζονται με την ποιότητα του προϊόντος μέσω της αραίωσης με άλλα υλικά δε θα πρέπει να επιτρέπεται.

Πηγή: Technical report for End-of-waste criteria on Biodegradable waste subject to biological treatment, Third Working Document, August 2012, IPTS, Seville, SpainΠρογράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr