Ταυτότητα

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης ιδρύθηκε το 1990 από μια ομάδα ανθρώπων με ένα κοινό όραμα: την προστασία του περιβάλλοντος από την έως τότε αλόγιστη διαχείριση των αποβλήτων, των φυσικών πόρων, του νερού και της ενέργειας. Από το 1990 η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης μέσα από ποικίλες δράσεις προωθεί την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και γενικότερα τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων, των φυσικών πόρων, του νερού και της ενέργειας καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Οι στόχοι μας

Πρόληψη και περιβαλλοντική διαχείριση αποβλήτων
Βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων & ενέργειας
Οργάνωση και υποστήριξη προγραμμάτων πρόληψης, μείωσης, αξιοποίησης & ανακύκλωσης αποβλήτων
Ενημέρωση & ευαισθητοποίηση πολιτών
Βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση
Αναπτυξιακή βοήθεια για τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων και φυσικών πόρων

Οι δράσεις μας

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση


"Το Φορτηγό της Ανακύκλωσης"


Η πρώτη δράση της Ο.Ε.Α. ξεκίνησε το 1990 με τη λειτουργία του «ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ». Ήταν η πρώτη προσπάθεια χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτιού, γυαλιού, αλουμινίου) από σπίτια, γραφεία, καταστήματα στο λεκανοπέδιο της Αθήνας. Περισσότεροι από 100.000 πολίτες γνώρισαν την ανακύκλωση και συμμετείχαν στη δράση στέλνοντας τα άχρηστα υλικά τους για ανακύκλωση. Η δράση αυτή έδωσε στην Ο.Ε.Α. μια πολύτιμη εμπειρία, αφού διαπιστώθηκαν και αντιμετωπίσθηκαν όλα τα προβλήματα οργάνωσης και υλοποίησης ανάλογων προγραμμάτων. Το «ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» ολοκλήρωσε την αποστολή του το 1994, όταν άρχισαν να λειτουργούν τα πρώτα προγράμματα χωριστής συλλογής με ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η ανακύκλωση είχε γίνει ανάγκη και αίτημα των πολιτών!


"Μια φορά δεν αρκεί"

Το 1995 πραγματοποιήθηκε εκστρατεία σε 17 πόλεις με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση, με την υποστήριξη του ΤΗΕ BODYSHOP.
Από το 1994 μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες εκστρατείες ενημέρωσης για την προστασία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα για τον περιορισμό της ρύπανσης από απορρίμματα. Γεωγραφικά καλύφθηκαν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδος. Στις εκστρατείες ενημέρωσης συμμετείχαν περισσότεροι από 450.000 πολίτες.
Συνεργασίες με Ο.Τ.Α.
Παράλληλα, η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης συνεργάζεται με όλους σχεδόν τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης που εκπονούν ή υλοποιούν κάποια προγράμματα ανακύκλωσης στις περιοχές τους. Ενδεικτικά έχει υπάρξει συνεργασία - συμβουλευτική υπηρεσία - για την ενίσχυση των προσπαθειών στους Δήμους: Χανίων, Βόλου, Κοζάνης, Τρικάλων, Π. Ψυχικού, Καλαμάτας, Ιωαννίνων, Χαλκίδας, Ελευσίνας, Ν. Σμύρνης, Αγ. Δημητρίου. Επίσης, η Ο.Ε.Α. έχει συνεργαστεί με τον Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α., τον ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης, καθώς και με Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις: Κεφαλονιάς, Σάμου, Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας κ.α.

Για την προώθηση της ανακύκλωσης, η Ο.Ε.Α. έχει συνεργασθεί με τον Ελληνικό Υαλουργικό Σύνδεσμο, την Ελληνική Εταιρεία Αλουμινίου, το Σωματείο Εμπόρων Παλαιού Χάρτου, και πολλές ιδιωτικές εταιρίες, γραφεία, τράπεζες, πρεσβείες, υπηρεσίες κ.λπ.

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ενημέρωσης

Η Ο.Ε.Α. υλοποίησε το 1993 πρόγραμμα ενημέρωσης στο πλαίσιο προγράμματος για την "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Αποκορώνου, Χανίων" (Παν/μιο Αιγαίου - WWF Ελλάς - Χρηματοδότηση XI Γεν. Δ/νση Ε.Ε.). Επίσης, συμμετείχε (1998-1999) σε συνεργασία με άλλους εταίρους από Ελλάδα, Γερμανία και Δανία, στο διακρατικό πρόγραμμα ADAPT, που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. και το Υπουργείο Εργασίας. Το πρόγραμμα στόχευε στην ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τη διαχείριση απορριμμάτων και ειδικότερα για την Ελλάδα στην εκπαίδευση προσωπικού συγκεκριμένων δήμων για την προστασία, αναβάθμιση και καθαρισμό παράκτιων περιοχών.

Πρόγραμμα LIFE Τρίτες Χώρες: «Ανακύκλωση Οικιακών Απορριμμάτων στην Κύπρο»

Το 2000 η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης συνεργάστηκε με την τοπική αυτοδιοίκηση, το υπουργείο περιβάλλοντος, το παιδαγωγικό ινστιτούτο, βιομηχανίες ανακύκλωσης και κοινωνικούς φορείς της Κύπρου, συμβάλλοντας στην υλοποίηση του προγράμματος LIFE-Τρίτων Χωρών «Ανακύκλωση Οικιακών Απορριμμάτων στην Κύπρο».

Παραγωγή τηλεοπτικών ντοκιμαντέρ

Η Ο.Ε.Α. παρήγαγε 30λεπτο ντοκιμαντέρ με θέμα «Βιώσιμη Διαχείριση Ηλεκτρονικών Αποβλήτων» στα πλαίσια του σχετικού προγράμματος LIFE Env. Ακόμη, σε συνεργασία με την ΕΤ1 έγινε παραγωγή 30λεπτου ντοκιμαντέρ, με τίτλο: «Ο Κύκλος των Χαμένων Υλικών», στο οποίο η Ο.Ε.Α. είχε την πλήρη ευθύνη για το επιστημονικό μέρος, τα κείμενα και το περιεχόμενο. Επίσης, με χρηματοδότηση της Διαδημοτικής Επιχείρησης Κεφαλονιάς γυρίστηκε 25λεπτο ντοκιμαντέρ για την προστασία του περιβάλλοντος της Κεφαλονιάς.Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr