Σε αυτές τις σελίδες μπορείτε να δείτε τις συνεργασίες που έχει συνάψει κατά καιρούς η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης με διάφορους φορείς.

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr