ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΟΕΑ) ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΠΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΟΕΑ) ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΠΟΤ

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης στο πλαίσιο του έργου: “Πρόληψη για Μαθητές”  που εντάσσεται  στο μέτρο «Καινοτόμες δράσεις με του πολίτες» στον άξονα «δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις» του Πράσινου Ταμείου απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει:

 

 

Στα πλαίσια της δράσης Γ3,

 

Την παραγωγή ενημερωτικού τηλεοπτικού σποτ με θεματικό περιεχόμενο την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων.

Το σποτ θα αρχίσει να προβάλλεται από τον Σεπτέμβριο του 2018 έως και την λήξη του έργου τον Απρίλιο του 2019.

 

Οι οικονομικές προσφορές δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα 2.300 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του φπα και περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με την μαγνητοσκόπηση, την επεξεργασία και την παραγωγή του τηλεοπτικού σποτ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σε κλειστό φάκελο τις οικονομικές προσφορές μέχρι τις 3μμ στις 15 Ιουνίου 2018 στην έδρα της ΟΕΑ Μαμάη 3, 10440, Αθήνα.

Η ανάθεση θα γίνει βάση της πιο συμφέρουσας προσφοράς σε σχέση ποιότητας/τιμής. (value for money)

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr