Πρόσκληση στην Εκδήλωση του έργου «Πρόληψη για Μαθητές»

Η Πρόληψη είναι το Μέλλον στη διαχείριση αποβλήτων και οι Νέοι είναι η Ελπίδα για να το πετύχουμε. Παραδοσιακά, τα στερεά απόβλητα θεωρούνται μια από τις κύριες πηγές ρύπανσης. Η ανακύκλωση και η ανάκτηση αποβλήτων αποτελεί πολύ καλύτερη λύση σε σχέση με τη (μη βιώσιμη) υγειονομική ταφή και την αποτέφρωση, ωστόσο, η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων είναι η βέλτιστη επιλογή.

Για τους λόγους αυτούς η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) σας προσκαλεί στην πρώτη Εκδήλωση του έργου «Πρόληψη για Μαθητές» που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.) με αντικείμενο την Πρόληψη Αποβλήτων.

Η ΟΕΑ σε συνεργασία με την τοπική Αυτοδιοίκηση υλοποιεί ένα καινοτόμο έργο για την διάδοση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων με έμφαση στους πολίτες και ιδιαίτερα στη νέα γενιά πολιτών που τώρα θέτει τις βάσεις για ένα βιώσιμο μέλλον. Το έργο «Πρόληψη για Μαθητές» χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο (στα πλαίσια του Μέτρου: «Καινοτόμες Δράσεις Με Τους Πολίτες» στον Άξονα «Δράσεις Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις») και θα υλοποιηθούν δράσεις στην Αττική με την ΠΕΔΑ και στους δήμους Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Αγιάς, Ζακύνθου, Κοζάνης και Χερσονήσου. Επίσης, οι κατά τόπους δράσεις γίνονται και σε συνεργασία με τους ΦΟΔΣΑ Λάρισας, Ζακύνθου και Βόρειας Πεδιάδας. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την προώθηση της πρόληψης και της επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων με την ενεργοποίηση νέων ανθρώπων, και περιλαμβάνει:

•          Περιβαλλοντικές παρουσιάσεις για την Πρόληψη για Μαθητές που θα λάβουν χώρα σε σχολεία των 5 περιοχών του προγράμματος.

•          Σχεδιασμό και διανομή ενός καινοτόμου Οδηγού Πρόληψης για Μαθητές σε δημοτικές και σχολικές βιβλιοθήκες.

•          Εκδηλώσεις και εργαστήρια με σκοπό την προώθηση των δράσεων πρόληψης αποβλήτων και επαναχρησιμοποίησης.

Η πρώτη εκδήλωση του προγράμματος στις 6 Μαρτίου 2018 στοχεύει στην ενημέρωση των αρμόδιων τοπικών αρχών, των δασκάλων και των σχολικών εκπροσώπων, αλλά και του ευρύτερου κοινού για τους στόχους, τις επερχόμενες δράσεις του έργου «Πρόληψη για Μαθητές» και την παρουσίαση και διάδοση των σχετικών με την Πρόληψη θεμάτων και πρακτικών.

Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Π.Ε.Δ. Αττικής, Κότσικα 4, 104 34 Αθήνα.

 

 

Το έργο «Πρόληψη για Μαθητές» έχει δικαιούχο την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και προϋπολογισμό 49.997,40€. Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο, Μέτρο «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες», Υπο-μέτρο Α: Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του ευρύτερου κοινού ή/και ειδικών ομάδων πληθυσμού, Άξονας «Δράσεις Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος», Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις».

 
 

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr