ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΟΕΑ) ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΤΣΑΝΤΑΣ

29/01/2018

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης στο πλαίσιο του έργου: “Πρόληψη για Μαθητές”  που εντάσσεται  στο μέτρο «Καινοτόμες δράσεις με του πολίτες» στον άξονα «δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις» του Πράσινου Ταμείου απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει:

Την παραγωγή επαναχρησιμοποιούμενης τσάντας σε 1,000 τμχ. Το κόστος κάθε τσάντας δεν θα ξεπερνάει τα 3,40 ευρώ συν ΦΠΑ.

Οι τσάντες θα πρέπει να παραχθούν έως τις αρχές Απριλίου του 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σε κλειστό φάκελο τις οικονομικές προσφορές μέχρι τις 3μμ στις 10 Φεβρουαρίου 2018 στην έδρα της ΟΕΑ Μαμάη 3, 10440, Αθήνα.

Η ανάθεση θα γίνει βάση της πιο συμφέρουσας προσφοράς σε σχέση ποιότητας /τιμής (value for money).

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr