ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΟΕΑ) ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΦΙΣΑΣ

05/01/2018

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης στο πλαίσιο του έργου: “Πρόληψη για Μαθητές”  που εντάσσεται  στο μέτρο «Καινοτόμες δράσεις με του πολίτες» στον άξονα «δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις» του Πράσινου Ταμείου απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει:

Στα πλαίσια της δράσης Γ1 και Γ2:

  1. Την ολοκλήρωση του δημιουργικού σχεδιασμού του εκπαιδευτικού φυλλαδίου καθώς και την εκτύπωση του σε 100% ανακυκλωμένο χωρίς χλώριο χαρτί.

       Ο αριθμός των αντιτύπων ορίζεται σε 10.000τμχ.

   2. Την εκτύπωση της αφίσας σε 100% ανακυκλωμένο και χωρίς χλώριο χαρτί.

       Ο αριθμός αντιτύπων ορίζεται σε 1.000τμχ.

Το περιεχόμενο του  εκπαιδευτικού φυλλαδίου θα είναι σχετικό με την πρόληψη των αποβλήτων και θα έχει ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και ειδικότερα των μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων. Το φυλλάδιο θα διατεθεί κατά την διάρκεια εκδηλώσεων και σχολικών παρουσιάσεων

Το συνολικό κόστος για το δημιουργικό και την εκτύπωση δεν θα ξεπερνάει τα 3.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σε κλειστό φάκελο οικονομικές προσφορές μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2018 στις 15:00, στην έδρα της ΟΕΑ: Μαμάη 3, 10440, Αθήνα.

Η ανάθεση θα γίνει βάση της πιο συμφέρουσας προσφοράς σε σχέση ποιότητας/τιμής (value for money).

 

 

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr