ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΟΕΑ) ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΦΙΣΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΟΕΑ) ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΦΙΣΑΣ

05/01/2018

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης στο πλαίσιο του έργου: “Πρόληψη για Μαθητές”  που εντάσσεται στο μέτρο «Καινοτόμες δράσεις με του πολίτες» στον άξονα «δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις» του Πράσινου Ταμείου απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει:

Στα πλαίσια της δράσης Γ2:

       Την εκτύπωση της αφίσας σε 100% ανακυκλωμένο και χωρίς χλώριο χαρτί.

       Ο αριθμός αντιτύπων ορίζεται σε 1.000τμχ.

Η Αφίσα θα είναι αναφέρεται στην πρόληψη των αποβλήτων και θα έχει ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και ειδικότερα των μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων. Η Αφίσα θα αναρτηθεί κατά την διάρκεια εκδηλώσεων και σχολικών παρουσιάσεων.

Το συνολικό κόστος για την εκτύπωση δεν θα ξεπερνάει τα 800 ευρώ χωρίς ΦΠΑ συνολικά, κόστος που προκύπτει από το ποσό των 0,90 ευρώ ανά αφίσα και 0,15 ευρώ ανά φυλάδιο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σε κλειστό φάκελο οικονομικές προσφορές μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2018 στις 15:00, στην έδρα της ΟΕΑ: Μαμάη 3, 10440, Αθήνα.

Η ανάθεση θα γίνει βάση της πιο συμφέρουσας προσφοράς σε σχέση ποιότητας/τιμής (value for money).

 

 

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr