ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΟΕΑ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΟΕΑ)

05/01/2018

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης στο πλαίσιο του έργου: «Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την μείωση της πλαστικής σακούλας στο θαλάσσιο περιβάλλον» με ακρωνύμιο “LIFE-DEBAG” και κωδικό προγράμματος LIFE14 ENV/GR/001127, που υλοποιείται με την συνεισφορά του χρηματοδοτικού εργαλείου LIFEτης Ευρωπαϊκής Ένωσης, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικών προσφορών και την ανάδειξη αναδόχου.

Στα πλαίσια των δράσεων του έργου και για την υλοποίηση δύο έως τριών Φόρουμ Διαβούλευσης ζητείται οικονομική προσφορά για τα κάτωθι:

1. 

           

Τα  παραπάνω τεμάχια/αντίτυπα  του πίνακα  είναι ανά Φόρουμ Διαβούλευσης και η ακριβής ποσότητα θα καθορίζεται ανάλογα με τους συμμετέχοντες. Θα γίνουν  2 φόρουμ Διαβούλευσης και δύναται να γίνει και άλλο ένα εντός της χρονικής διάρκειας του έργου εφ' όσον πα΄ρει παράταση.

Παρακαλείται να γίνουν προσφορές όπου θα φαίνεται το προσφερόμενο κόστος μονάδας ανά υλικό.

2. Οικονομικές προσφορές για παροχή υπηρεσιών φωτογράφησης για 50-200 φωτογραφίες ανά φόρουμ.

Οι προσφορές που θα ξεπερνούν τα 5 ευρώ + ΦΠΑ ανά φωτογραφία δεν θα γίνονται δεκτές. Το κάθε φόρουμ μπορεί να διαρκέσει έως 6 ώρες.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σε κλειστό φάκελο οικονομικές προσφορές μέχρι στις 3μμ τις 15 Ιανουαρίου 2018 στην έδρα της ΟΕΑ Μαμάη 3, 10440, Αθήνα.

Η ανάθεση θα γίνει βάση της πιο συμφέρουσας προσφοράς σε σχέση ποιότητας/τιμής (value for money).

 

 

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr