Ο Ε.Ο.ΑΝ. απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με την Πλαστική Σακούλα

Ο Ε.Ο.ΑΝ. απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με την Πλαστική Σακούλα

 

Αθήνα, 28-12-2017

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης Ε.Ο.ΑΝ.,αρμόδιος για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και των άλλων προϊόντων, απαντά στις συχνότερες ερωτήσεις σχετικά με το επίκαιρο θέμα της νέας Νομοθεσίας για τη μείωση της πλαστικής σακούλας μιας χρήσης. 

ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για περισσότερες λεπτομέρειες.
 

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr