ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΟΕΑ) ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ

                                                                                                                                                                                                   31/03/2017

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης στο πλαίσιο του έργου: ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ στα πλαίσια σύμβασης που έχει συνάψει με τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ», απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει:

 

  • Τον δημιουργικό και καλλιτεχνικό σχεδιασμό για (1) τετρασέλιδο και τετράχρωμο φυλλάδιο μεγέθους ½ Α4 από 100% ανακυκλωμένο και χωρίς χλώριο χαρτί.
  • Την εκτύπωση  του φυλλαδίου αυτού σε 33.000 αντίτυπα.

 

Το περιεχόμενο του φυλλαδίου θα είναι σχετικό με τις δράσεις του έργου στην περιοχή του Κορινθιακού. Το ακριβές περιεχόμενο θα συμφωνηθεί σε συνεργασία με τον Σ.Π.Ο.Α.Κ. Το φυλλάδιο θα διανεμηθεί σε σχολεία στα πλαίσια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και στους συμμετέχοντες δήμους του Κορινθιακού που θα το διαθέσουν μέσω εκδηλώσεων.

Το υλικό θα πρέπει να έχει παραδοθεί μέχρι τις 26 Μαίου 2017.

 

Οι προσφορές που θα ξεπερνούν τις 8.500 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ) δεν θα γίνονται δεκτές.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σε κλειστό φάκελο οικονομικές προσφορές μέχρι στις 3μμ στις 10 Απριλίου 2017 στην έδρα της ΟΕΑ Μαμάη 3, 10440, Αθήνα.

 

Η ανάθεση θα γίνει βάση της πιο συμφέρουσας προσφοράς σε σχέση ποιότητας/τιμής (valueformoney).

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr