Πρόσκληση στην Ανοικτή Συνέντευξη Τύπου με θέμα: «Η Πολιτική Διαχείρισης Απορριμμάτων και η Ενημέρωση Πόρτα – Πόρτα στον Δήμο Ελευσίνας»

                                                                                                                      

Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 στις 12:00

Στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ελευσίνας

 

Ο Δήμος Ελευσίνας σας προσκαλεί στην ανοικτή και για τους δημότες συνέντευξη τύπου, όπου θα παρουσιασθούν: α) η πολιτική του δήμου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, και β) το πρόγραμμα ενημέρωσης Πόρτα – Πόρτα, που υλοποιείται σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, στοχεύοντας:

  • Στην ευαισθητοποίηση–ενημέρωση και κυρίως στην ενεργό συμμετοχή των δημοτών.

  • Στη μείωση των προς τελική επεξεργασία απορριμμάτων του Δήμου με τη δραστική αύξηση της Ανακύκλωσης – Κομποστοποίησης, αλλά και  με δράσεις Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.

  • Στη διαχρονική μείωση του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων με οικονομικά οφέλη για τους δημότες.

 

Το πρόγραμμα της ανοικτής συνέντευξης τύπου είναι το ακόλουθο:

 

Πρόγραμμα ανοικτής συνέντευξης τύπου

Πέμπτη 27 Απριλίου 2017, Δημαρχείο Ελευσίνας

12:00-12:10

Η Πολιτική Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Ελευσίνας

Παπαδόπουλος Δημήτριος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ελευσίνας υπεύθυνος Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης

12:10-12:20

Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Ελευσίνας

Δρ. Χρηστίδης Αναστάσιος, Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ελευσίνας

12:20-12:30

Πρόγραμμα Ενημέρωσης Πόρτα – Πόρτα στο Δήμο Ελευσίνας

Δρ. Κυρκίτσος Φίλιππος, Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης

12:30-13:00

Ερωτήσεις από εκπροσώπους Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

13:00-13:30

Ερωτήσεις – Συζήτηση με τοπικούς φορείς και δημότες του Δήμου Ελευσίνας

 

 

 

 

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr