ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΟΕΑ) ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ

 

01/02/2017

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» με ακρωνύμιο “LIFE-REWEEE” και κωδικό προγράμματος LIFE14 ENV/GR/000858, πουυλοποιείται με την συνεισφορά του χρηματοδοτικού εργαλείου LIFEτης Ευρωπαϊκής Ένωσης, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει τον δημιουργικό και καλλιτεχνικό σχεδιασμό σε 2 φάσεις για τέσσερα (4) τετρασέλιδα και τετράχρωμα φυλλάδια μεγέθους ½ Α4 από 100% ανακυκλωμένο και χωρίς χλώριο χαρτί.

Ο δημιουργικός – καλλιτεχνικός σχεδιασμός των φυλλαδίων θα αφορά το πρόγραμμα LIFE REWEEEκαι πιθανά θέματα που μπορεί να απεικονίζονται είναι: Η δημιουργία Κέντρων Διαλογής και Ταξινόμησης, η Πρόληψη ηλεκτρικών συσκευών, η Επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρικών συσκευών. Θα πρέπει ο ανάδοχος να μελετήσει καλά το περιεχόμενο των δράσεων του LIFE REWEEEγια να καταλήξει σε σχετικό με το πρόγραμμα σχεδιασμό των φυλλαδίων.

 

Για την 1η φάση η δημιουργία πρέπει να γίνει σε 5 εργάσιμες ημέρες από την ανάθεση.

(1η  φάση) 2017
  • 1 πρωτότυπο στα Ελληνικά – Φυλλάδιο 1
  • 1 σε αγγλική μετάφραση – Φυλλάδιο 2 με μικρές ενδεχομένως προσαρμογές του δημιουργικού σε  σχέση με το φυλλάδιο 1
(2η  φάση) 2019
  • 1 στα  Ελληνικά (σε παραλλαγή του πρωτοτύπου) – Φυλλάδιο 3 με μικρές ενδεχομένως προσαρμογές του δημιουργικού σε σχέση με το φυλλάδιο 1
  • 1 σε αγγλική μετάφραση – Φυλλάδιο 4 με μικρές ενδεχομένως προσαρμογές του δημιουργικού σε σχέση με το φυλλάδιο 2

 

Οι προσφορές που θα ξεπερνούν τις 4.000 ευρώ (με το ΦΠΑ) δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σε κλειστό φάκελο οικονομικές προσφορές μέχρι στις 3μμ τις 15 Φεβρουαρίου 2017 στην έδρα της ΟΕΑ Μαμάη 3, 10440, Αθήνα.

Η ανάθεση θα γίνει βάση της πιο συμφέρουσας προσφοράς σε σχέση ποιότητας/τιμής (valueformoney).

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr